weather Primăria Secuieni | Hotărâri ale Consiliului local

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
45 / 2017 Privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Secuieni al d-nei Vidrascu Camelia -Cristina. 2017-11-20
44 / 2017 Privind acordarea ajutorului de urgenta d-nei Acatrinei Florentina Ancuta,in vederea acoperirii unor cheltuieli necesare efectuarii unui RMN si interventie chirurgicala la coloana vertebrala ce vor fi suportate de fiica Acatrinei Laura,persoana cu handicap grav. 2017-09-29
43 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Secuieni,judetul Bacau. 2017-09-29
42 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Secuieni pentru sedintele din lunile septembrie-noiembrie ,anul 2017 2017-09-29
41 / 2017 Privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Secuieni,judetul Bacau. 2017-08-28
40 / 2017 Prin care se ia act de demisia d-lui consilier local PALADE CEZAR VASILE si vacantarea mandatului de consilier local 2017-08-28
39 / 2017 Privind modificarea HCL nr.7/27.01.2017 privind aprobarea statului de functii si organigramei personalului din cadrul U.A.T comuna Secuieni si a personalului din subordinea Consiliului Local Secuieni 2017-07-28
38 / 2017 Privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali 2017-07-28
37 / 2017 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU PERSONALUL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SECUIENI SI SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL 2017-07-28
41 / 2017 Privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Secuieni,judetul Bacau. 2017-08-28
40 / 2017 Prin care se ia act de demisia d-lui consilier local Palade Cezar Vasile si vacantarea mandatului de consilier local. 2017-08-28
39 / 2017 Privind modificarea HCL nr.7/27.01.2017 privind aprobarea statului de functii si organigramei personalului din cadrul U.A.T comuna Secuieni si a personalului din subordinea Consiliului Local Secuieni. 2017-07-28
38 / 2017 Privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali. 2017-07-28
37 / 2017 Privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Secuieni si din subordinea Consililului Local Secuieni. 2017-07-28
36 / 2017 Privind implementarea proiectului "Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice,comuna Secuieni,judetul Bacau." 2017-07-14
Înapoi