weather Primăria Secuieni | Hotărâri ale Consiliului local

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
32 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Secuieni pentru sedintele din lunile iunie -august,anul 2017 2017-06-30
31 / 2017 Privind modificarea listei de investitii pe anul 2017 2017-05-31
30 / 2017 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patriminiul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau". 2017-05-31
29 / 2017 Privind acordarea ajutorului de urgenta d-nei Caltea Carmen,in vederea acoperirii unor cheltuieli necesare investigatiilor medicale cardiologice ce vor fi suportate de fiul Andrei Lucian Ionut. 2017-05-31
28 / 2017 Privind alocarea sumei de 60.000 lei,prevazuta in bugetul local,capitolul cheltuieli"Cultura,recreere si religie",subcapitolul "sustinerea cultelor" si aprobata prin Hotararea Consiliului Local Secuieni nr.23/03.04.2017,Parohiei ortodoxe Secuieni "Sf.Voievozi". 2017-05-31
27 / 2017 Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Secuieni,jud. Bacau. 2017-05-31
26 / 2017 Privind aprobarea inchirierii apartamentului ce apartine domeniului public al comunei Secuieni,jud.Bacau ,prin atribuire directa a contractului de inchiriere in favoarea d-nei Vaman Doinita. 2017-05-31
25 / 2017 Privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Secuieni din anul 2016 in anul 2017 pentru finantarea unor investitii. 2017-05-22
24 / 2017 Privind acordarea dreptului de uz si servitute in favoarea DELGAZ -GRID S.A pentru un teren in suprafata de 4 mp, in vederea executarii lucrarii "Coexistenta fibra optica apartinand Ministerului pentru Societatea Informationala cu Retele Electrice apartinand DELGAZ GRID S.A in comuna Secuieni." 2017-05-11
23 / 2017 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Secuieni,jud. Bacau,pentru anul 2017 2017-04-03
22 / 2017 Privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane,materiale si financiare,destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta la nivelul comunei Secuieni,jud. Bacau,anul 2017 2017-03-31
21 / 2017 Privind aprobarea cheltuielilor aferente investitiei "Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Secuieni,judetul Bacau ". 2017-03-10
20 / 2017 Privind aprobarea cheltuielilor aferente investitiei "Modernizare drumuri comunale in comuna Secuieni,judetul Bacau. 2017-03-10
19 / 2017 Privind aprobarea cheltuielilor aferente investitiei "Infiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de epurare in comuna Secuieni,judetul Bacau. 2017-03-10
18 / 2017 Privind aprobarea cheltuielilor aferente investitiei "Infiintarea sistemului de alimentare cu apa in comuna Secuieni,judetul Bacau". 2017-03-10
Înapoi