weather Primăria Secuieni | Hotărâri ale Consiliului local

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
7 / 2013 privind modul cum s-a realizat bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2012 2013-03-29
6 / 2013 privind aderarea comunei Secuieni la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania Filiala judetului Bacau 2013-03-29
5 / 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Secuieni, judetul Bacau 2013-03-29
4 / 2013 privind organizarea retelei scolare pentru anul 2013-2014 2013-02-28
2 / 2013 privind modificarea H.C.L. nr. 44/31.12.2012 care modifica H.C.L. nr. 44/31.12.2012 2013-01-31
1 / 2013 privind alegerea presedintelui de sedinta al C.L. Secuieni pentru sedintele din lunile ianuarie-martie 2013 2013-01-31
3 / 2013 privind aprobarea functiilor publice, statului de functii 2013-01-31
44 / 2012 Privind modificarea Hotararii Consiliului Local Secuieni NR41/20.12.2012 Privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,aplicabile in anul fiscal 2013 2012-12-31
43 / 2012 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal P.U. Z. ” Zona servicii in intravilanul comunei Secuieni” pentru realizarea investitiei “SERVICE AUTO” 2012-12-20
36 / 2012 privind aprobarea susținerii Programului ”BIBLIONET – lumea în biblioteca mea 2012-10-18
35 / 2012 Privind aprobarea încheierii unui act adițional, la contractul de delegare a gestiunii deșeurilor nr.1412/28.05.2009, încheiat între Consiliul Local Secuieni și SC SOMA SRL 2012-10-18
34 / 2012 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli. Pe trimestrul al-IV lea, anul 2012 2012-10-18
33 / 2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2012-10-18
32 / 2012 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul al- III- lea, anul 2012 2012-09-12
31 / 2012 privind acordarea „DIPLOMEI DE ONOARE” şi premierea în bani d-lui URSACHE EMIL, domiciliat în comuna Secuieni, judeţul Bacău care va împlini, in data de 1.09.2012, varsta de 100 de ani 2012-08-23
Înapoi