weather Primăria Secuieni | Hotărâri ale Consiliului local

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
42 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Secuieni pentru sedintele din lunile septembrie-noiembrie ,anul 2017 2017-09-29
41 / 2017 Privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Secuieni,judetul Bacau. 2017-08-28
40 / 2017 Prin care se ia act de demisia d-lui consilier local PALADE CEZAR VASILE si vacantarea mandatului de consilier local 2017-08-28
39 / 2017 Privind modificarea HCL nr.7/27.01.2017 privind aprobarea statului de functii si organigramei personalului din cadrul U.A.T comuna Secuieni si a personalului din subordinea Consiliului Local Secuieni 2017-07-28
38 / 2017 Privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali 2017-07-28
37 / 2017 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU PERSONALUL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SECUIENI SI SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL 2017-07-28
41 / 2017 Privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Secuieni,judetul Bacau. 2017-08-28
40 / 2017 Prin care se ia act de demisia d-lui consilier local Palade Cezar Vasile si vacantarea mandatului de consilier local. 2017-08-28
39 / 2017 Privind modificarea HCL nr.7/27.01.2017 privind aprobarea statului de functii si organigramei personalului din cadrul U.A.T comuna Secuieni si a personalului din subordinea Consiliului Local Secuieni. 2017-07-28
38 / 2017 Privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali. 2017-07-28
37 / 2017 Privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Secuieni si din subordinea Consililului Local Secuieni. 2017-07-28
36 / 2017 Privind implementarea proiectului "Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice,comuna Secuieni,judetul Bacau." 2017-07-14
35 / 2017 Privind rectificarea bugetului local si a listei obiectivelor de investitii ale comunei Secuieni. 2017-07-14
34 / 2017 Privind atribuirea denumirii strazilor si numerotarea caselor din satele comunei Secuieni,judetul Bacau. 2017-06-30
33 / 2017 Privind instituirea taxei speciale pentru oficierea casatoriilor in alt spatiu decat cel al sediului primariei comunei Secuieni,indiferent de zilelle saptamanii. Privind instituirea taxei speciale pentru oficierea casatoriilor in zilele nelucratoare. 2017-06-30
Înapoi