weather Primăria Secuieni | Hotărâri ale Consiliului local

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2018 Privind modificarea si completarea HCL nr.36 din 14.07.2017 privind implementarea proiectului "Modernizarea iluminatului public cu panouri fotovoltaice,comuna Secuieni,judetul Bacau. 2018-03-12
17 / 2018 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Secuieni pentru sedintele din lunile martie,anul 2018-mai,anul 2018. 2018-03-12
16 / 2018 Privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti a bugetului local sursa A. 2018-02-23
15 / 2018 Privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018. 2018-02-23
14 / 2018 Privind acordarea ajutorului de urgenta d-nei Galea Crina Maria,in vederea acoperirii unor cheltuieli necesare interventiei chirurgicale cardiologice ce va fi suportata de fiica Carp Miruna Alexandra. 2018-01-31
13 / 2018 Privind completarea Hotararii Consiliului Local Secuieni nr.19/10.03.2017 ,privind aprobarea cheltuielilor aferente investitiei "Infiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de epurare in comuna secuieni,judetul Bacau". 2018-01-31
12 / 2018 Privind aprobarea angajamentului de plata catre "Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau"-A.D.I.S privind debitul restant in cuantum de 45.804 lei. 2018-01-31
11 / 2018 Privind abrogarea pct.-ului 14 "asistenti personali" din Anexa la HCL nr.37/28.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Secuieni si din subordinea Consiliului Local Secuieni. 2018-01-31
10 / 2018 Privind propunerea unui evaluator pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Secuieni. 2018-01-31
9 / 2018 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru personalul din cadrul U.A.T comuna Secuieni si pentru personalul din subordinea Consiliului LocalSecuieni,judetul Bacau,pentru anul 2017. 2018-01-31
8 / 2018 Privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019 in comuna Secuieni. 2018-01-31
7 / 2018 Privind aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau-ADIB. 2018-01-31
6 / 2018 Privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Secuieni nr.2/22.01.2015 privind aprobarea Master Planului in sectorul de apa si apa uzata din judetul Bacau,cu modificarile si completarile ulterioare. 2018-01-31
5 / 2018 Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.50/20.11.2017 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe aplicabile in anul fiscal 2018. 2018-01-31
4 / 2018 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau-A.D.I.S". 2018-01-31
Înapoi