weather Primăria Secuieni | Hotărâri ale Consiliului local

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
57 / 2017 Privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019 in comuna Secuieni. 2017-12-14
56 / 2017 Privind aprobarea statului de functii si organigramei personalului din cadrul U.A.T comuna Secuieni si a personalului din subordinea Consiliului Local Secuieni. 2017-12-14
55 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizatiei de functionare si profil de activitate,a autorizatiei de amplasare si profil de activitate precum si a orarului de functionare pentru agentii economici,persoane fizice autorizate sau persoane juridice care desfasoara activitati comerciale pe raza comunei Secuieni,judetul Bacau. 2017-12-14
54 / 2017 Privind aprobarea,in principiu,a elaborarii si intocmirii "Strategiei de Dezvoltare a Activitatii Serviciilor Sociale si Protectia Copilului". 2017-12-14
53 / 2017 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Secuieni,judetul Bacau,trim. al IV-lea ,anul 2017 si modificarea listei de investitii,anul 2017. 2017-12-14
52 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Secuieni pentru sedintele din lunile decembrie,anul 2017-februarie,anul 2018. 2017-12-14
51 / 2017 Privind stabilirea Programului de masuri, a obligatiilor si responsabilitatilor privind gospodarirea,intretinerea si curatenia comunei Secuieni. 2017-11-20
50 / 2017 Privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe aplicabile in anul fiscal 2018. 2017-11-20
49 / 2017 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Secuieni,judetul Bacau,trim.al IV- lea,anul 2017. 2017-11-20
48 / 2017 Privind alocarea sumei de 17.900lei de la bugetul local al comunei Secuieni,judetul Bacau in vederea achitarii taxei speciale pentru salubritate catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau A.D.I.S. 2017-11-20
47 / 2017 Privind aprobarea STATUTULUI comunei Secuieni,judetul Bacau. 2017-11-20
46 / 2017 Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Secuieni,judetul Bacau,perioada 2014-2020. 2017-11-20
45 / 2017 Privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Secuieni al d-nei Vidrascu Camelia -Cristina. 2017-11-20
44 / 2017 Privind acordarea ajutorului de urgenta d-nei Acatrinei Florentina Ancuta,in vederea acoperirii unor cheltuieli necesare efectuarii unui RMN si interventie chirurgicala la coloana vertebrala ce vor fi suportate de fiica Acatrinei Laura,persoana cu handicap grav. 2017-09-29
43 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Secuieni,judetul Bacau. 2017-09-29
Înapoi